Medical Exam 2017

Dear Leaders and Parents,

This year our troop will have physical exam day for scouts and leaders on Sunday March 5th, 2017 at 9:30 am. There will be 3 doctors, Hùng, Huy (Mike), Maria (Thủy), to perform the exams and sign the Medical forms. Attached is the current BSA Medical form in the fillable pdf format. Please use your computer to complete Part A for cub scout, Part B for all scouts, and for Part C only type in the name and scout DOB, and leave the rest for the doctors to fill in and sign off. Remember to save the file so you can edit and print out in the future.

Since March 5th is the first Sunday of the month, we will have the flag ceremony, I would suggest we have the flag ceremony from 9:00 am – 9:20 am, so we will have 10 minutes to prepare for the medical exam event.

Thank you,
Thơ

Kính Quí Trưởng và Quí Phụ Huynh,

Năm nay, đoàn chúng ta sẽ có khám sức khỏe tổng quát cho các em và quí Trưởng (nếu muốn) vào ngày Chúa Nhật, 3/5/2017 lúc 9g30 sáng. Bác sĩ Hùng, Huy (Mike), Thủy (Maria) sẽ đến khám sức khỏe và ký Medical forms. Đính kèm là mẫu khám sức khỏe của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ mà quí phụ huynh cần phải điền cho các em. Xin dùng computer để điền. Part A chỉ cần cho các em Ấu, Part B cho tất cả các em, còn Part C thì điền tên và ngày sinh, và để trống phần còn lại cho bác sĩ. Xin quí phụ huynh save the file để có thể thay đổi hoặc in ra dễ dàng sau này.

Vì ngày mùng 5 tháng Ba là Chúa Nhật đầu tháng, đoàn chung ta sẽ có chào cờ, xin quí phụ huynh đến sớm, để chúng ta chào cờ đúng 9g00, và xong lúc 9g20, như vậy chúng ta có được 10 phút chuẩn bị cho khám sức khỏe.

Xin cám ơn quí Trưởng và quí Phụ Huynh,
Thơ

 

Medical Form download here BSA Medical Form – Blank

 

Liên Đoàn Hướng đạo LaSan

© 2012 - 2015 Boy Scouts Of America - Sam Houston Area Council - Big Cypress - Lien Doan La San - All Rights Reserved

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 + = 15

Translate »